Ledelse og coaching

Har du eller dit team glæde af at få udviklet kompetancerne indenfor ledelse og coaching?
Coaching handler bl.a om at øge evnen til forandringsparathed. At kunne reagere fleksibelt, og entusiastisk, på forskellige situationer, både privat og på arbejdet.

Mange ledere er dygtige til at sætte forandringsprocesser i gang og sætte fælles visioner. Men glemmer at forandringsprocesserne, for at de skal virke, er dybt afhængige af og uadskillelige fra deres egen personlige forandringsproces.

Det vi taler om i denne forbindelse er en følelsesmæssig forandringsproces. Lederen som coach skal på den ene side kunne mestre evner som kommunikation, gennemslagskraft og overblik. På den anden side skal en coach kunne være både konfronterende og imødekommende, direkte og forstående på samme tid.

Giv dig selv eller dine medarbejdere en gave på fx. 5 eller 10 coaching sessions og oplev hvor lidt tid du bruger på en optimal og udbytterig forandringsproces.

Vi coacher udfra vores uddannelser som indeholder både NLP, Enneagram, Krops-og psykoterapeut samt meditation. 

Et teams udviklingsforløb kan kombineres med individuel coaching:
Du bliver motiveret til personlig
vækst og udvikling ud fra dine egne
behov og ressourcer – og med fokus på dine udfordringer som leder.

Du vil blive inspireret til at fokusere
på dine muligheder – og til at få fokus i at træffe de rigtige valg.

Coaching foregår både udfra det personlige og det ledelsesmæssige aspekt – vi coacher udfra et helhedsperspektiv.

Som leder bliver du bedre til at:
• tage beslutninger
• løse konflikter
• udnytte dine ressourcer
optimalt
• sætte dig mål – og udarbejde
strategier
• bevare fokus
• få alle livsområder til at
harmonere

Ved at få personlig coaching, sparer du tid – og der er fokus på din udvikling og virksomhedens vækst.


Webdesign: www.courage-design.dk Kommunikation · Personlig Udvikling · Lederudvikling